H1.jpg

Hem Föreningen För boende Bilder Kontakt Inloggning
Stadgar Organisationen Långtidsplaner Budget och årsredovisning Förvaltningen
BO1.jpg
O3.jpgHistoria

Huset byggdes 1905 av byggmästaren Anders J Wilson, född i Ö Klagstorp nära Svedala 1855. Han utbildade sig tidigt i USA, där han inspirerades av bl a

amerikanska byggmetoder. Tydligen även av cowboys , eftersom han ofta sågs ridande i Helsingborg, där han absolut blev en av stadens mest framstående byggherrar. En speciell byggstil anammade han i USA till vårt hus, valvbågsprincipen, som bl a ansågs spara tegel.

Det är Wilsons initialer vi idag kan se ovanför porten till Drottninggatan 27 (se fotot ovan).

Många ägare förekom i början av 1900-talet, bl a konsul Westrup med familjer. Så småningom kom fastigheten i kommunens ägo, som sålde i mitten av 1970-talet till fast mäklaren Carl Cronholm.

Redan några år senare, 1978, köpte byggmästaren Sten Nilsson huset, som också ägde det till dess bostadsföreningen bildades 2005. Sten Nilsson berättar att huset

på 70-talet till stor del beboddes av äldre borgarfamiljer, som var tacksamma för de stora lägenheterna i ett hus med hiss. Lägenheterna var från början väsentligt större än idag och dessutom kanske bara 16-17 st mot 21 st idag.

Intressant att veta kan vara att en hel del av nedre våningen länge användes som skola, likaså att Expressbolaget hyrde in sig på nedre gatuplan med sina i staden överallt synliga budmotorcyklar med sidovagn. På den tiden hade Drottninggatan en annan sträckning längre ner mot hamnen.

Kvarteren har alltid karaktäriserats av att ha små, pittoreska affärer, så även i Kristinehall 1.BO1.jpg


Bostadsrättsföreningen Kristinehall nr 1, Drottninggatan 27

252 21 Helsingborg

info@kristinehall.se